Agenda

De Cliëntenraad Fokus vergaderd elke maand. Afwisselend hebben we onze interne vergadering en de overlegvergadering met de Raad van Bestuur van Fokus. De CRF heeft elk jaar een Benen-op-tafel(BOT)-gesprek met de RvB en het managementteam (MT) van Fokus om via een brainstormsessie met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Met de Raad van Toezicht spreekt de CRF twee keer per jaar tijdens zijn vergadering.

Interne overlegvergadering cliëntenraad Fokus
17 januari
21 maart
30 mei
29 augustus
10 oktober
5   december

Overlegvergadering cliëntenraad Fokus en raad van bestuur
7 februari
11 april
20 juni
12 september
31 oktober
19 december (met raad van toezicht)

Benen-op-tafelgesprek
nog te plannen

Scholing
7/8 maart

ontwikkeld door studiotw