Agenda

De Cliëntenraad Fokus vergaderd elke maand. Afwisselend hebben we onze interne vergadering en de overlegvergadering met de Raad van Bestuur van Fokus. De CRF heeft elk jaar een Benen-op-tafel(BOT)-gesprek met de RvB en het managementteam (MT) van Fokus om via een brainstormsessie met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Met de Raad van Toezicht spreekt de CRF twee keer per jaar tijdens zijn vergadering.

Interne overlegvergadering cliëntenraad Fokus
18 januari
22 maart
7   juni
30 augustus
18 oktober
6   december

Overlegvergadering cliëntenraad Fokus en raad van bestuur
8 februari
12 april
28 juni
20 september
1 november
20 december (met raad van toezicht)

Benen-op-tafelgesprek
15 februari

Scholing
23/24 februari

ontwikkeld door studiotw