Agenda 2019

De cliëntenraad Fokus vergaderd elke maand. Afwisselend hebben we onze interne vergadering en de overlegvergadering met de Raad van Bestuur van Fokus. De CRF heeft elk jaar een Benen-op-tafel(BOT)-gesprek met de RvB en het managementteam (MT) van Fokus om via een brainstormsessie met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Met de Raad van Toezicht spreekt de CRF twee keer per jaar tijdens zijn vergadering.

Interne overlegvergadering cliëntenraad Fokus
16 januari
27 maart
5   juni
28 augustus
16 oktober
4   december

Overlegvergadering cliëntenraad Fokus en raad van bestuur
30 januari
17 april
26 juni
18 september
6   november
18 december (met raad van toezicht)

Benen-op-tafelgesprek
nog te plannen

Scholing
nog te plannen

ontwikkeld door studiotw