Nieuws

 

 

Nieuwsbrief december

Lees onze nieuwsbrief van december
Klik hier

Nieuwsbrief oktober

Lees onze nieuwsbrief van oktober
Klik hier

Vacature

Op dit moment telt de CRF 10 leden. De raad kan uit maximaal twaalf leden bestaan. Er zijn nog twee zetels vacant. Bent u enthousiast en gedreven? Vind u eigen regie en autonomie belangrijk? Bent u pro-actief en communicatief vaardig? Dan is de CRF op zoek naar u!

Klik hier voor ons reglement. In de bijlage treft u de profielschets voor een cliëntenraadslid. Voldoet u hieraan? Stuur dan uw motivatie en CV aan vacature@clientenraadfokus.nl.

Ingezonden brief Het Parool

Op 27 mei 2017 verscheen er een artikel over Fokus in Het Parool.
In dit artikel, zie website http://s.parool.nl/s-a4497301/, wordt het verhaal van twee cliënten opgetekend. De cliëntenraad Fokus stuurde een ingezonden brief als reactie.
Klik hier.

Nieuwsbrief maart |20-03-2017

Lees onze digitale nieuwsbrief van maart Klik hier

Rapport Zorginstituut Nederland en standpunt CRF

Klik hier voor rapport Zorginstituut overige zorg voor clienten met ADL-assistentie en een zeer zware zorgvraag
Klik hier voor standpunt clientenraad Fokus op rapport

Nieuwsbrief december| 20.12.2016

Lees onze digitale nieuwsbrief van december 2016
Klik hier

Nieuwsbrief November | 07.11.2015

Nieuwsbrief november 07.11.2015 

Klik hier

 

 

Advies Cliëntenraad Fokus op voorgenomen besluit Herontwerp

Lees het advies van de Cliëntenraad Fokus op voorgenomen besluit Herontwerp
Klik hier 
Lees de adviesaanvraag
Klik hier

 

 

Nieuwsbrief September | 23-09-2015

Lees onze digitale nieuwsbrief van september 2015 lees verder

 

 

 

Nieuwsbrief Augustus | 06-08-2015

Lees onze digitale nieuwsbrief van augustus 2015 lees verder

 

 

 

Nieuwsbrief Juli 2015 | 27.07.2015

Lees onze digitale nieuwsbrief van Juli 2015 lees verder

 

 

 

Nieuwsbrief Juli | 20.10.2014

Lees onze digitale nieuwsbrief van juli 2014 lees verder

 

 

 

Nieuwsbrief Maart | 15.04.2014

Lees onze digitale nieuwsbrief van maart 2014 lees verder

 

 

 

Voorwaarden WLZ overgangsregeling voor Fokuscliënten
- Cliënten die een indicatie hebben voor aanvullende zorg (meestal PGB) naast hun ADL-assistentie van 25 uur of meer. Het gaat hierbij om het gemiddeld aantal uur van de klasse, waarbij de functies persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding individueel bij elkaar opgeteld worden. Let op: de indicatie begeleiding groep telt niet mee voor de toegang tot de WLZ, mocht u als nog onder de regeling vallen dan krijgt u deze functie uiteraard wel in de WLZ.
- Cliënten die gebruik maken van ademhalingsondersteuning  

Procedure
Mensen met een indicatie zoals hierboven genoemd, kunnen zich per telefoon of per e-mail zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 januari 2015 melden bij het informatiepunt Wlz-overgangsrecht.  

Bereikbaarheid informatiepunt Wlz-overgangsrecht: https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/wlz-overgangsrecht/informatiepunt

Het Informatiepunt is bereikbaar: op werkdagen van 10 tot 17.00 uur
telefoon 030 7897878
e-mail wlz-overgangsrecht@iederin.nl 

Het informatiepunt noteert de inhoud van het besluit en toetst of aan de voorwaarden is voldaan. Indien de cliënt voldoet aan de hiervoor genoemde criteria, plaatst het informatiepunt deze mensen op de lijst met cliënten met een Wlz-profiel. Tevens informeert het informatiepunt de cliënt telefonisch hierover.
Tot slot vraagt het informatiepunt direct toestemming om de gegevens van de cliënt door te geven aan het CIZ, het zorgkantoor en de SVB. Indien de cliënt akkoord is, dan krijgt de cliënt vervolgens van het CIZ een identiek indicatiebesluit (zoals dat geldig is op 31-12-2014) (in functies en klassen en met daarin apart vermeld 24-uurs ADL assistentie) voor het jaar 2015.
De ADL-assistentie wordt via een Wlz-subsidieregeling bekostigd.   

Voor- en nadelen van de WLZ
Over de WLZ wordt een eigen bijdrage geheven 
Deze wordt berekend door het CAK, zoals dat tot op heden ook gebeurde. Hierin zijn twee verschillen per 2015; de 33% wtcg korting vervalt en het is een zogenaamd bruto PGB (de eigenbijdragen wordt niet van het PGB afgetrokken, maar hiervoor ontvangt u in alle gevallen een rekening van het CAK). Rekenhulp CAK
Geen PGB vanuit WMO en Wlz tegelijk
Dit bekent dat u geen huishoudelijke hulp kan ontvangen via de WMO. Om deze reden was geregeld dat er 2,5 uur (3.200-3.300 euro) voor huishoudelijke hulp verkregen kon worden via de WLZ. De CRF heeft aangegeven dat dit veel te weinig is. De Staatssecretaris heeft in de kamerbrief van 17 december besloten tot een verhoging van € 3.357 per jaar Dit houdt wel in dat sommige cliënten er op dit vlak op achteruit gaan. De CRF houdt dit onderwerp op zijn agenda. 
Hulpmiddelen die nu via de WMO verstrekt worden
Hulpmiddelen worden in 2015 nog steeds via de WMO verstrekt (met uitzondering van huishoudelijke hulp). Dit kan in 2016 veranderen, het idee is namelijk dat de WLZ een volledig zorg pakket levert.
Het ‘vakantie PGB’ is in de WLZ geregeld (in de zorgverzekeringswet niet!)
Clienten die niet onder de Wlz-indiceerbaren regeling vallen moeten met hun zorgverzekeraar afspraken hierover maken.
Het maximum PGB tarief van €20 per uur voor natuurlijke personen geldt niet in de WLZ voor cliënten die al VOOR 2014 een PGB hadden.
In tegenstelling tot het PGB via de zorgverzekering wordt er in de WLZ niet bezuinigd op het PGB in de WLZ.

Voor meer informatie zie www.pgb.nl  

 

 

ontwikkeld door studiotw